Co nabízím

     Věnuji se různým věcem, všechny mají jedno společné...

chci aby přinášely užitek a byly smysluplné.

Koučování

Vidíte stromy nebo les?

Jako kouč věřím, že každý z nás si své odpovědi neseme v sobě, jen se k nim někdy neumíme dostat, protože jsme v některých situacích potopeni až po uši a pak možná pro stromy nevidíme les. Pomůžu Vám podívat se na situaci, kterou byste rádi změnili, s odstupem a nadhledem, abyste si mohli najít vlastní cestu, která Vás dovede, kam si přejete. Má role je být Vám průvodcem, pomoci dostat se k tomu, co skutečně chcete, a jakmile se objeví cíl, cesta k němu pak bývá snazší.

Má práce s každým klientem je individuální, nejede podle jednoho zaběhnutého modelu, ale vždy flexibilně reaguje na to, co se v koučování odehrává. Kromě klasických koučovacích technik, mám ráda techniky práce s tělem, prvky neurolingvistického programování (NLP) a práci s imaginací, ovšem respektuji vždy to, co chce klient. Jako kouč jiné techniky vždy jen nabízím a výběr pak přenechám Vám

Příliš mnoho informací? … Zjednodušeně řečeno vytvářím Vám bezpečný prostor, ve kterém si můžete popřemýšlet nahlas nad čímkoliv, co byste rádi někam posunuli, a zároveň si najít vlastní řešení dané situace nebo alespoň první kroky k tomuto řešení.

Pracuji s klienty individuálně ale i v rámci týmových sezení, jednorázově i opakovaně, vždy záleží na počáteční dohodě a očekávání klienta.

Respektuji Vaše soukromí a vše, co v rámci našeho setkání zazní, zůstává jen mezi námi.

Personální poradenství

Věřím, že dlouhodobé výsledky přináší spolupráce a dobře nastavená firemní kultura

Pokud potřebujete pomoci s nastavením záležitostí týkajících se lidí, nabízím vám pomoc a podporu v těchto oblastech:

 • Organizační struktura
  • Spolupráce při přípravě funkční organizační struktury 
  • Vydefinování klíčových aktivit a kompetencí jednotlivých pracovníků, jež by do budoucna měly být ošetřeny v rámci zastupitelnosti a uchování znalostí
 • Nábor zaměstnanců
  • Spolupráce při definování popisu práce
  • Společné vydefinování toho, co od nového člověka čekáte (kompetence, přístup, hodnoty)
  • Diagnostický nástroj Balance Management, který Vám umožní najít průnik potřeb zaměstnance a těch vašich
 • Individuální rozhovory se zaměstnanci
  • Spolupráce při nastavení procesu pravidelných rozhovorů se zaměstnanci
 • Odměňování
  • Audit stávajícího systému odměňování
  • Spolupráce při nastavení systému odměňování 
 • Rozvoj a vzdělávání
  • Individuální koučování případně mentoring jednotlivců
  • Podpora při vedení týmových porad, jejich facilitace
  • Analýza rozvojových potřeb zaměstnanců a příprava rozvojového plánu pro klíčové zaměstnance
  • Školení zaměřené na „měkké dovednosti“ (např. manažerské, komunikační, prezentační dovednosti, řízení času, práce se stresem a další)
 • Ostatní
  • Průzkum spokojenosti zaměstnanců a příležitostí k dalšímu rozvoji
  • Podpora při řízení zásadních změn dotýkajících se zaměstnanců
  • Spolupráce při přípravě vizí, poslání, strategií, interní komunikace
  • 360˚ zpětná vazba pro podporu rozvoje zaměstnanců nebo při řešení slabé výkonnosti či nevhodného přístupu zaměstnance

Tréninky & školení

Manažerské dovednosti, komunikace, prezentace ... Chcete rozvíjet sebe nebo svůj tým?

Školení je oblastí, ke které se vždy ráda vracím, protože v něm mohu uplatňovat zkušenosti jak z minulosti tak ze své současné práce s klienty.

Věnuji se tomu, čemu se říká měkké dovednosti a spousta lidí si pod tím neumí představit nic konkrétního, proto najdete níže některé z témat, se kterými mám zkušenost jako lektor. Ráda se s Vámi pustím i do nových výzev, pokud v nich mohu čerpat ze své praxe. Většinu témat školím jak v češtině tak v angličtině. Jsem příznivcem praktických školení, na kterých si můžete vyzkoušet všechno, na co Vám jinde schází prostor nebo odvaha a můžete tak odejít s praktickými výstupy. A když budete potřebovat, ráda vás provedu i interním workshopem.

 • Strategické řízení
 • Manažerské dovednosti
  • Styly vedení
  • Zadávání úkolů / delegování
  • Motivace v praxi
  • Efektivní zpětná vazba
  • Koučovací přístup
 • Komunikace a její nástrahy
  • Nenásilná komunikace (non-violent communication / NVC)
  • Asertivita v praxi
  • Zvládání námitek
  • Empatie v komunikaci
  • Aktivní naslouchání
 • Prezentace v praxi
  • Jak připravit prezentaci, která zaujme
  • ... a jak se k ní postavit
 • Koučovací model GROW
 • Řízení času
 • Stress management